Oldenzaal wordt steeds mooier

Samen eten, kamers voor logees en zee aan ruimte

Samen eten, kamers voor de logees en een zee aan ruimte
WBO investeert 2,3 miljoen in nieuwe ruimte Meijbreeflat.


OLDENZAAL -
Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen de bewo­ners van de Meijbreeflat gebruik maken van een nieuwe ontmoe­tingsruimte. En met de term ‘ont­moetingsruimte’ wordt feitelijk te­kort gedaan aan deze fonkelnieu­we multifunctionele ruimte van enkele honderden vierkante me­ters. Geschoeid op het meest mo­derne concept. Overgewaaid uit Eindhoven en nu geworteld in Ol­denzaal. De bewoners van de 83 appartementen van de Meijbreef­lat kunnen straks - als ze behoefte hebben - voor 6,5 euro eten in een fraai restaurant. „ En eten”, zo zegt Hans Lubbers van initiator WBO Wonen, „van een hoge kwaliteit.” Ze kunnen gasten één of meerder nachten laten overblijven in één van de twee nieuwe logeerkamers met badkamers. De fiets en de scootmobiel kunnen worden ge­stald in een ruimte van 250 vier­kante meter. Er kan vergaderd wor­den in een vergaderruimte. Maar oma of opa, om maar eens wat te noemen, k`unnen woensdagmid­dag ook met de kleinkinderen pa­tat frituren in de keuken van het restaurant. Of spelletjes doen. Ani­ta Fransen van het bewonerscomi­té zegt dat de bewoners vol lof zijn over de nieuwe ruimtes. Maar ze zijn ook een tikje sceptisch. „Want”, zegt Fransen, „het is toch anders dan we gewend zijn en dat heeft even tijd nodig.”
  Volgens Hans Lubbers zal dat wen­nen snel gaan. Want bewoners krij­gen er veel voor terug. WBO Wo­nen heeft met 2,3 miljoen euro flink in de buidel getast, niet al­leen voor de service aan de bewo­ners, maar ook voor de aantrekke­lijkheid van de flat. Er was een tijd dat hier tientallen appartementen leeg stonden. „ Nu”, zegt Lubbers, „is elk appartement gevuld.” De coördinator ontmoetingsruimten van de WBO sluit zelfs wachtlijs­ten niet uit. Een in deze tijd van de huizencrises een ongekende weelde. Verder zegt Lubbers dat de nieuwe ruimten moeten vol­doen aan vijf kenmerken. Name­lijk: ontmoeten, bewegen, amuse­ment, kennis en handvaardigheid. Voor de bewoners van de apparte­ment - tussen de 50 en 94 jaar - is er ook nog een klusruimte ge­bouw, met bankschroeven, gereed­schap en noem maar op. „In de ap­partementen zelf”, zegt Lubbers, „ bestaat hier gewoon te weinig ruimte voor en sommige bewo­ners voelen toch de behoefte om te klussen. Er is ook te weinig ruimte kennissen of familie een nachtje over te laten blijven. Deze hoeven nu niet naar een duur ho­tel, maar kunnen hier terecht en als bewoners geen zin of tijd heb­ben om zelf te koken, dan is het restaurant een prima optie.” De naam van de ontmoetingsruimte is De Oranjerie. De ruimtes ken­merken zich door heel veel glas. Buiten wordt een tuin naar Japans model aangelegd. Daar wordt nu de laatste hand aangelegd. Woens­dag wordt de bouw afgerond en vrijdagavond is er een feestelijke avond voor de bewoners in de nieuwe ontmoetingsruimte. Zij be­talen tien euro per maand meer huur voor deze service. Lubbers zegt dat het in Oldenzaal voorlo­pig blijft bij deze ontmoetings­ruimten in de Meijbreeflat en De Abdij aan de Wilhelminastraat. „We moeten nu even”, aldus Lub­bers, „pas op de plaats maken.” Maar er zijn al wel plannen dit concept ook in wijk De Thij te lan­ceren. „Dat is wel nadrukkelijk de plek in Oldenzaal die wij op het oog hebben.” Het nieuwe ‘ruimte­concept’ in de Meijbreeflat is ont­staan in samenspraak met de be­woners.

Nieuwsbericht Samen eten, kamers voor logees en zee aan ruimte

WBO investeert 2,3 miljoen in nieuwe ruimte Meijbreeflat.

OLDENZAAL - Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen de bewo­ners van de Meijbreeflat gebruik maken van een nieuwe ontmoe­tingsruimte. En met de term ‘ont­moetingsruimte’ wordt feitelijk te­kort gedaan aan deze fonkelnieu­we multifunctionele ruimte van enkele honderden vierkante me­ters. Geschoeid op het meest mo­derne concept. Lees verder >

Samen eten, kamers voor logees en zee aan ruimte

Samen eten, kamers voor de logees en een zee aan ruimte
WBO investeert 2,3 miljoen in nieuwe ruimte Meijbreeflat.


OLDENZAAL -
Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen de bewo­ners van de Meijbreeflat gebruik maken van een nieuwe ontmoe­tingsruimte. En met de term ‘ont­moetingsruimte’ wordt feitelijk te­kort gedaan aan deze fonkelnieu­we multifunctionele ruimte van enkele honderden vierkante me­ters. Geschoeid op het meest mo­derne concept. Overgewaaid uit Eindhoven en nu geworteld in Ol­denzaal. De bewoners van de 83 appartementen van de Meijbreef­lat kunnen straks - als ze behoefte hebben - voor 6,5 euro eten in een fraai restaurant. „ En eten”, zo zegt Hans Lubbers van initiator WBO Wonen, „van een hoge kwaliteit.” Ze kunnen gasten één of meerder nachten laten overblijven in één van de twee nieuwe logeerkamers met badkamers. De fiets en de scootmobiel kunnen worden ge­stald in een ruimte van 250 vier­kante meter. Er kan vergaderd wor­den in een vergaderruimte. Maar oma of opa, om maar eens wat te noemen, k`unnen woensdagmid­dag ook met de kleinkinderen pa­tat frituren in de keuken van het restaurant. Of spelletjes doen. Ani­ta Fransen van het bewonerscomi­té zegt dat de bewoners vol lof zijn over de nieuwe ruimtes. Maar ze zijn ook een tikje sceptisch. „Want”, zegt Fransen, „het is toch anders dan we gewend zijn en dat heeft even tijd nodig.”
  Volgens Hans Lubbers zal dat wen­nen snel gaan. Want bewoners krij­gen er veel voor terug. WBO Wo­nen heeft met 2,3 miljoen euro flink in de buidel getast, niet al­leen voor de service aan de bewo­ners, maar ook voor de aantrekke­lijkheid van de flat. Er was een tijd dat hier tientallen appartementen leeg stonden. „ Nu”, zegt Lubbers, „is elk appartement gevuld.” De coördinator ontmoetingsruimten van de WBO sluit zelfs wachtlijs­ten niet uit. Een in deze tijd van de huizencrises een ongekende weelde. Verder zegt Lubbers dat de nieuwe ruimten moeten vol­doen aan vijf kenmerken. Name­lijk: ontmoeten, bewegen, amuse­ment, kennis en handvaardigheid. Voor de bewoners van de apparte­ment - tussen de 50 en 94 jaar - is er ook nog een klusruimte ge­bouw, met bankschroeven, gereed­schap en noem maar op. „In de ap­partementen zelf”, zegt Lubbers, „ bestaat hier gewoon te weinig ruimte voor en sommige bewo­ners voelen toch de behoefte om te klussen. Er is ook te weinig ruimte kennissen of familie een nachtje over te laten blijven. Deze hoeven nu niet naar een duur ho­tel, maar kunnen hier terecht en als bewoners geen zin of tijd heb­ben om zelf te koken, dan is het restaurant een prima optie.” De naam van de ontmoetingsruimte is De Oranjerie. De ruimtes ken­merken zich door heel veel glas. Buiten wordt een tuin naar Japans model aangelegd. Daar wordt nu de laatste hand aangelegd. Woens­dag wordt de bouw afgerond en vrijdagavond is er een feestelijke avond voor de bewoners in de nieuwe ontmoetingsruimte. Zij be­talen tien euro per maand meer huur voor deze service. Lubbers zegt dat het in Oldenzaal voorlo­pig blijft bij deze ontmoetings­ruimten in de Meijbreeflat en De Abdij aan de Wilhelminastraat. „We moeten nu even”, aldus Lub­bers, „pas op de plaats maken.” Maar er zijn al wel plannen dit concept ook in wijk De Thij te lan­ceren. „Dat is wel nadrukkelijk de plek in Oldenzaal die wij op het oog hebben.” Het nieuwe ‘ruimte­concept’ in de Meijbreeflat is ont­staan in samenspraak met de be­woners.