Oldenzaal wordt steeds mooier
Nieuwsbericht Samen eten, kamers voor logees en zee aan ruimte

WBO investeert 2,3 miljoen in nieuwe ruimte Meijbreeflat.

OLDENZAAL - Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen de bewo­ners van de Meijbreeflat gebruik maken van een nieuwe ontmoe­tingsruimte. En met de term ‘ont­moetingsruimte’ wordt feitelijk te­kort gedaan aan deze fonkelnieu­we multifunctionele ruimte van enkele honderden vierkante me­ters. Geschoeid op het meest mo­derne concept. Lees verder >