Oldenzaal wordt steeds mooier

Enquête resultaten

Samenvatting resultaten
Onderstaand treft u allereerst een samenvatting aan van de resultaten van het onderzoek dat in mei 2008 door Woonmaatschappij WBO is gehouden onder de inwoners van Oldenzaal. Daaronder ziet u een uitgewerkte versie van alle resultaten. In een PDF document dat u onderaan deze pagina vindt kunt u ook alle open antoorden/suggesties van de respondenten vinden. Wij wensen u veel leesplezier! 

Aantal verstuurde enquêtes : 12.267
Respons : 1.497 = 12,2% 

Het percentage van de respondenten, dat het belangrijk vindt dat het centrum van Oldenzaal aantrekkelijker wordt, is 95%.

De volgende stelling wordt het belangrijkst gevonden door de respondenten. Deze scoort het vaakst een 1 bij de waardering van 1 t/m 4.
De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal. Dat kan met meer terrassen, verwarmde serres en een podium voor meer activiteiten. De zaterdag-markt zou dan een andere plek moeten krijgen.

Resultaten op de eens/oneens stellingen
(Voor de volledige stellingen verwijzen wij u naar de uitgebreide verwerking welke u hierachter aantreft, of naar de flyer met de stellingen voor het onderzoek.)

Hoogste scores eens en oneens.
Eens:     
- Oldenzaal heeft historische tuinen, deze moeten worden opgeknapt en toegankelijker worden gemaakt = 93,3%    
- Oldenzaal wordt mooier wanneer het historische karakter beter zichtbaar wordt = 92,9%  - Ik vind het een goed idee dat het centrum ook qua restaurants veel variatie biedt = 90,6%

Oneens: 
- Ik vind het een goed idee dat het elke eerste zondag van de maand koopzondag is in Oldenzaal = 60,0%  
- Oldenzaal heeft een grote en trendvolgende uitgaansgelegenheid nodig in de binnenstad = 53,8%
- Ik vind het een goed idee dat er ruimte is voor een nieuw museum, bijvoorbeeld een  kinderboekenmuseum = 39,0%

Open invulmogelijkheden
Veel voorkomende opmerkingen:
- Opvallend is bij de open vragen dat het stadhuis vaak ter sprake komt. Men vindt het lelijk en niet bij Oldenzaal passen. Vaak wordt de optie tot slopen genoemd.
- Disco buiten het centrum is wel een optie. En iets komt voor de jongere jeugd! En horeca eerder sluiten.
- Men geeft vaak aan meer groen te willen.
- Er is behoefte aan winkelketens als H&M, C&A, V&D etc.

Uitgebreide resultaten
Onderstaand treft u de resultaten aan van het onderzoek dat in mei 2008 door Woonmaatschappij WBO is gehouden onder alle huishoudens in de Gemeente Oldenzaal. Er zijn 12.267 enquêtes verspreid en daarvan zijn er 1.497 ingevuld retour gekomen. Dat is een respons van 12,2%.

Verdeling van de postcodes
Van de respondenten heeft 94% zijn/haar postcode ingevuld. De verdeling van deze postcodes is als volgt. 
 

7571

11%

7572

15%

7573

14%

7574

8%

7575

1%

7576

19%

7577

31%

Divers

1%

 1. ALGEMENE VRAAG 

Vindt u het ook belangrijk dat het centrum van Oldenzaal aantrekkelijker wordt?

De respondenten welke ja hebben geantwoord, geven onderstaand aan hoe welke verbetering ze beoordelen met een 1 (meest belangrijk) t/m een 4 (minst belangrijk).
De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal. Dat kan met meer terrassen, verwarmde serres en een podium voor meer activiteiten. De zaterdagmarkt zou dan een andere plek moeten krijgen. ( = Groote Markt in tabel)
Oldenzaal zou een meer gevarieerd winkelaanbod kunnen hebben dat zich onderscheidt van andere winkelsteden. Daarbij is er aandacht voor het oude stratenpatroon. (= Gevarieerd winkelaanbod in tabel)
Het is belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijk te houden voor de jeugd om zo vergrijzing tegen te gaan. Dat kan met een gevarieerd aanbod van cafés, restaurants en bijvoorbeeld een grote uitgaansgelegenheid in de binnenstad. ( = Aantrekkelijk voor jeugd in tabel)
Oldenzaal is meer dan duizend jaar oud en daarmee de oudste stad van Twente. De historie en het unieke van Oldenzaal moet weer zichtbaar worden en ook toegankelijk zijn met paden en tuinen. Dat trekt ook mensen van buiten naar Oldenzaal. ( = Historie zichtbaar worden in tabel)

 

Groote Markt

Gevarieerd winkelaanbod

Aantrekkelijk voor jeugd

Historie zichtbaar worden

Waardering 1

38%

17%

11%

33%

Waardering 2

23%

31%

20%

26%

Waardering 3

22%

32%

25%

20%

Waardering 4

14%

21%

46%

18%

Dus bijv. 38% van de score 1 is gegeven aan de stelling over de Groote Markt. En 46% van de score 4 is gegeven aan het aantrekkelijker maken voor de jeugd.

Bij alle volgende stellingen hebben de respondenten aangegeven of ze het eens of oneens zijn met de stelling.

2. DE GROOTE MARKT
De Groote Markt kan, veel meer nog dan nu, het kloppend hart zijn in het centrum van Oldenzaal. Meer serres en terrassen en meer gelegenheid voor diverse activiteiten kunnen dit plein mooier en aantrekkelijker maken voor meer mensen. Dat is nu moeilijk door de luifels en de zaterdagmarkt.

Stelling 2a: De luifels mogen weg voor meer serres en terrassen.

Stelling 2b: De zaterdagmarkt mag worden verplaatst om het gehele weekend meer ruimte te hebben voor terrassen en muzikale/theatrale/sportieve activiteiten.

Stelling 2c: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt een podium krijgt …


Stelling 2d: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt aantrekkelijker wordt met serres en terrassen …


Stelling 2e: Ik vind het een goed idee dat de zaterdagmarkt verhuist naar het Plechelmus-plein ...

Stelling 2f: Ik vind het een goed idee dat de Groote Markt compleet auto-, motor- en scootervrij wordt …  

Stelling 2g: Ik vind het een goed idee dat er een fontein of waterpartij komt op de Groote Markt …

Stelling 2h: Ik vind het een goed idee dat er minder lichtreclame is op de Groote Markt …

Op de stelling Ik vind het een goed idee dat … zijn heel veel reacties binnengekomen. Onderstaand treft u een resumé aan en een overzicht van de meest gegeven reacties. Voor de complete lijst met reacties verwijzen we u naar de PDF welke u onderaan deze pagina kunt vinden. 

De Groote Markt kan veel meer dan nu het bruisend hart van de Oldenzaalse gemeenschap worden.
-
Meer groen en plantenbakken plaatsen
-
Oldenzaal en de Groote Markt moet schoner zijn
- De g
evels moeten hersteld worden en in oude stijl teruggebracht worden (sfeervol)
- Er moet zeker een ijsbaan komen in de winter
- De l
uifels moeten weg
- Er moeten meer 
banken geplaatst worden

--------------------------------------------------------------------------------

3. CULINAIR & UITGAAN
Het is belangrijk om Oldenzaal aantrekkelijk te houden voor de jeugd om zo vergrijzing tegen te gaan. Dat kan door het aanbod in de binnenstad variabel te maken en dus ook aantrekkelijk voor jongeren. Daarnaast moet het uitgaan voor alle leeftijden veel variatie te bieden hebben.

Stelling 3a: Oldenzaal heeft een grote en trendvolgende uitgaansgelegenheid nodig in de binnenstad.

Stelling 3b: Ik vind het een goed idee dat het centrum een compleet aanbod heeft om uit gaan, dus met danscafé, disco, live muziek, bruin café, trendy cafés

Stelling 3c: Ik vind het een goed idee dat het centrum ook qua restaurants veel variatie biedt

Stelling 3d: Ik vind het een goed idee dat op de Groote Markt vaker live concerten worden gegeven  

Stelling 3e: Ik vind het een goed idee dat Oldenzaal een bioscoop terugkrijgt ... 

Op de stelling Ik vind het een goed idee dat … zijn heel veel reacties binnengekomen. Onderstaand treft u een resumé aan en een overzicht van de meest gegeven reacties. Voor de complete lijst met reacties verwijzen we u naar de PDF welke u onderaan deze pagina kunt vinden. 

Het uitgaansaanbod in en ‘bij’ Oldenzaal moet voor alle leeftijden en smaken iets te bieden hebben.
- Het is wenselijk dat er een g
rote uitgaansgelegenheid/disco buiten de stad komt
- Er moet een u
itgaansgelegenheid voor de jonge jeugd komen
- Er moet een b
ioscoop terugkomen 
- Er is behoefte aan een mooi b
uitenzwembad
- Veel meer l
ive muziek/concerten en artiesten

--------------------------------------------------------------------------------


4. FUNSHOPPING
Oldenzaal zou een meer gevarieerd winkelaanbod kunnen hebben dat zich onderscheidt van andere winkelsteden. Het winkelaanbod zou ook meer op het karakter van de oude binnenstad afgestemd kunnen zijn, met als basis de Deurningerstraat, Steenstraat, Grootestraat, Bisschopstraat, De Driehoek en In den Vijfhoek.

Stelling 4a: Alle winkelstraten en de twee winkelcentra zouden één bij elkaar horend geheel moeten vormen met een Oldenzaals karakter. 

Stelling 4b: De leegstand in In den Vijfhoek is een reden om (een deel van) het winkelcentrum te slopen en te vervangen door kleine straatjes met winkels en woningen.

Stelling 4c: Ik vind het een goed idee dat (een deel) van In den Vijfhoek wordt bestemd voor beginnende winkeliers, die lagere huur betalen


Stelling 4d: Ik vind het een goed idee dat de binnenstad veel kleine en exclusieve winkels heeft met een verrassend aanbod, ook wel funshopping genoemd

Stelling 4e: Ik vind het een goed idee dat de gevels in de winkelstraten worden opgeknapt/verfraaid met daarna minder reclame  

Stelling 4f: Ik vind het een goed idee dat het winkelaanbod duidelijk anders is dan in Hengelo en Enschede

Stelling 4g: Ik vind het een goed idee dat de Nagelstraat een leuker aanzien krijgt, bijvoorbeeld met vitrines

Stelling 4h: Ik vind het een goed idee dat het elke eerste zondag van de maand koopzondag is in Oldenzaal

Op de stelling Ik vind het een goed idee dat … zijn heel veel reacties binnengekomen. Onderstaand treft u een resumé aan en een overzicht van de meest gegeven reacties. Voor de complete lijst met reacties verwijzen we u naar de PDF welke u onderaan deze pagina kunt vinden. 

Winkelen in een mix van grootwinkelbedrijven en kleinschalig funshopping binnen een levensvatbare winkelomgeving.
-
Het is wenselijk dat er g
rote winkelketens komen zoals H&M, V&D en C&A
- Er moeten meer k
leine (aparte) winkels komen, met meer variatie
- Er moeten m
eer kunstateliers of antiekzaakjes komen
- Er moeten m
inder koopzondagen komen of de koopzondagen moeten volledig afgeschaft worden
- Er moet e
enheid in de openingstijden komen
- In den 
Vijfhoek moet gemoderniseerd worden of gesloopt
- De h
uur in de binnenstad moet omlaag

--------------------------------------------------------------------------------

5. HISTORIE & EDUCATIE
Oldenzaal is meer dan duizend jaar oud en daarmee de oudste stad van Twente. Het is een belangrijke Hanze- en handelsstad. Het stadscentrum heeft nog een beperkt aantal gebouwen die daar aan herinneren, samen met oude tuinen en het stratenpatroon. Dat maakt Oldenzaal uniek en om die reden moet het centrum zorgvuldig behandeld worden.

Stelling 5a: Oldenzaal wordt mooier wanneer het historische karakter beter zichtbaar wordt.


Stelling 5b: Oldenzaal heeft historische tuinen. Deze moeten worden 
opgeknapt en toegankelijk worden gemaakt.

Stelling 5c: Oldenzaal heeft een groot en karakteristiek stadshotel nodig.

Stelling 5d: Ik vind het een goed idee dat jongere gebouwen gesloopt worden om de oude gebouwen en tuinen meer aandacht te geven en ruimte te maken voor wandelroutes en rustige plekjes

Stelling 5e:  Ik vind het een goed idee dat museum Het PaltheHuis meer ruimte en mogelijkheden moet krijgen om een groter en ook jonger publiek te trekken   

Stelling 5f: Ik vind het een goed idee dat er ruimte is voor een nieuw museum, bijvoorbeeld over kinderboeken  

Stelling 5g: Ik vind het een goed idee dat het wenselijk is om de Ganzenmarkt qua uitstraling en sfeer meer bij het centrum te betrekken    

Stelling 5h: Ik vind het een goed idee dat de driehoek Groote Markt - Marktstraat -Paradijsstraat één historisch geheel wordt met een wandelroute, horeca en rustplekjes

Op de stelling Ik vind het een goed idee dat … zijn heel veel reacties binnengekomen. Onderstaand treft u een resumé aan en een overzicht van de meest gegeven reacties. Voor de complete lijst met reacties verwijzen we u naar de PDF welke u onderaan deze pagina kunt vinden. 

De historie mag beter gezien worden in een autoarme binnenstad met meer kunst en bescheiden woonvoorzieningen
- Het g
emeentehuis moet worden vervangen of opknappen
-
Ondergrondse parkeergarage maken onder de Ganzenmarkt
-
Historische panden niet slopen! Karakteristieke beeld behouden
-
Ganzenmarkt/Plechelmusplein autovrij maken
-
Geen (hoge) appartementen complexen erbij bouwen
-
Meer musea/kunstgaleries realiseren

Middels deze link kunt u het complete verslag met alle open antwoorden bekijken.

Een initiatief van WBO
Uitvoering: Reclamebureau Markt & Media
Oldenzaal, mei 2008